Hoe werken wij?

Thematisch onderwijs 

We werken in perioden van ongeveer twee maanden aan verschillende thema’s gedurende het jaar. Deze thema’s vormen de kapstok voor ons onderwijs. We laten het aanbod van taal, spelling, lezen en rekenen dan ook zo veel mogelijk aansluiten op dit thema. Zo mogen de te leren spellingcategorieën na een instructie verwerkt worden in een brief aan de burgemeester, omdat het thema op dat moment gaat over mijn stad/dorp. Het geleerde wordt toegepast in een realistische verwerking. 
 
Binnen ons thematische onderwijs en met de coachende rol van de leerkracht hebben wij de ruimte om kinderen te sturen op hun persoonlijk ontwikkeling en leerdoelen. Hiermee kunnen we dan ook, binnen de redelijke marge, tegemoetkomen aan de cognitieve ontwikkeling van alle kinderen, dit is niet afhankelijk van een specifiek intelligentie profiel. Wij geloven hierbij in de ontwikkeling van talenten en erkennen dat aan ontwikkeling een zekere rijping in de hersenen ten grondslag ligt.