Kennismaking en aanmelden

Kennismakingsgesprek

Persoonlijk contact vinden we belangrijk. Daarom maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek op school met onze directeur. U kunt daarover vrijblijvend contact met ons opnemen. 

Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u informatie over de school en is er ruimschoots gelegenheid voor uw vragen. Ook krijgt u een rondleiding. Al met al duurt de kennismaking ongeveer een uur. U, uw eventuele partner en uw kind(eren) zijn welkom tijdens dit gesprek. 

Aanmelden

Bent u na dit kennismakingsgesprek enthousiast geworden over CBS Ten Holtens Erve en wilt u uw kind graag aanmelden? Haalt u dan een aanmeldformulier bij de directeur of de leerkracht van de onderbouwgroep. Als wij uw aanmeldformulier hebben ontvangen, is uw kind aangemeld. U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging. Wij adviseren u het kind aan te melden als hij of zij drie jaar wordt. 

Aangemeld en wat nu?

De leerkracht van de onderbouwgroep neemt ongeveer zes weken vóór de toelating contact met u op. U kunt dan afspraken maken om een aantal keren ter kennismaking op school te komen. Uw kind mag ongeveer een maand voor zijn of haar vierde verjaardag jaar een aantal dagdelen meedraaien. 

Aanmelding vanuit een andere school

Wilt u uw kind aanmelden en is het al ingeschreven op een andere school? Ook dan belt u voor een afspraak voor een kennismakingsgesprek met de directeur. Daarna vindt er nog een gesprek plaats met de directeur en de intern begeleider. In dit gesprek gaan wij verder in op de onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften van uw kind zodat wij de juiste inschatting kunnen maken of wij kunnen bieden wat uw kind nodig heeft. Een overstap naar een andere school is een ingrijpend besluit; dat willen wij zorgvuldig doen.