• Boven Donkergroen
  • Boven Zeegroen
  • Boven Lichtgroen
  • Boven Groen
  • Lijn Onder Groen

Kennismaking en aanmelding

Wilt u kennismaken met onze school? Neemt u dan even contact op met de directeur. Zij nodigt u graag uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. Als u uw kind na het gesprek wilt aanmelden, kan dat via een aanmeldingsformulier dat u opvraagt bij de directeur of de intern begeleider. 

Aanmelding vanuit een andere school
Wilt u uw kind aanmelden en is het al ingeschreven op een andere school? Ook dan belt u voor een afspraak voor een kennismakingsgesprek met de directeur. Daarna vindt er nog een gesprek plaats met de directeur en de intern begeleider. In dit gesprek gaan wij verder in op de onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften van uw kind zodat wij de juiste inschatting kunnen maken of wij kunnen bieden wat uw kind nodig heeft. Een overstap naar een andere school is een ingrijpend besluit; dat willen wij zorgvuldig doen.

Wilt u meer weten over het traject om over te stappen naar onze school? Neem dan contact met ons op.

  • Boven Lichtgroen
  • Boven Donkergroen
  • Boven Groen