Wij zijn een school met een begaafdheidsprofiel. In ons onderwijs stemmen wij af op de onderwijsbehoeften van begaafde kinderen. Kind en ouders zijn belangrijke partners bij het bepalen van het passend aanbod. Dat kan cognitieve uitdaging zijn maar uiteraard ook begeleiding bij het ontwikkelen van executieve, emotionele en/of sociale vaardigheden.

Onze school kent een groot percentage begaafde leerlingen dus het contact met ontwikkelingsgelijken is een rode draad door de hele school. Wij werken vanuit de visie van inclusief onderwijs. Dat betekent dat wij zoveel mogelijk het onderwijs in de groep passend willen maken met verrijkings- en verbredingsaanbod. Leerkrachten worden hierbij ondersteund door de ECHA-begaafdheidsspecialist van onze school. Daarnaast verzorgt de ECHA-specialist specifieke kindbegeleiding op basis van individuele handelingsplannen.

Wilt u meer weten over ons begaafdheidsbeleid? Neem contact met ons op. We staan u graag te woord.