In onze schoolgids staat ons onderwijs uitgebreid beschreven. Enkele belangrijke aandachtspunten.

 • Kleine combinatieklassen
 • Aanleren van basisvaardigheden op gebied van rekenen, taal en spelling
 • Inzet van close reading voor het aanleren van goed tekstbegrip
 • Instructie is belangrijk. De leerkracht heeft een sturende en leidende rol. Wij volgen het EDI-model
 • Twee middagen projectonderwijs met behulp van de methode Leskracht
 • Leerlijnen zijn het uitgangspunt, zowel (meta)cognitief als sociaal emotioneel
 • Leren is een sociaal proces, dus interactie is cruciaal
 • Onze focus ligt bij het continu verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs
 • Wij werken vanuit een open christelijke overtuiging
 • Wij kijken kritisch naar de inzet van ICT
 • De ‘gouden driehoek’ kind – ouders – school staat centraal
 • Ouderbetrokkenheid en onderwijsondersteunend gedrag van ouders / verzorgers is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van de kinderen