Zonder de hulp van ouders/verzorgers kan een school niet optimaal functioneren. We zijn dan ook erg blij dat er ieder jaar zoveel ouders het onderwijs op onze school ondersteunen. Samen bouwen we aan de toekomst van onze kinderen. We proberen kwaliteiten van ouders te benutten, want wanneer je iets doet wat je leuk vindt, help je met veel plezier. 
 
Naast ouders en verzorgers willen wij ook graag verbinden met het dorp Nijbroek. Zo nodigen we ouderen uit het dorp uit tijdens de Nationale Pannenkoekdag. Ons nieuwe groene schoolplein gaat deel uitmaken van het Klompjespad dat in Nijbroek wordt gerealiseerd. En we hebben een vrijwilliger uit het dorp die ons onderwijs ondersteund.