De Kanjertraining is bedoeld om een goed sociaal klimaat in de school en de klas te behouden. De Kanjertraining leert kinderen de sociale vaardigheden die nodig zijn om opgenomen te worden in de groep. Door tijdens de training zelfvertrouwen te kweken, leren de kinderen grenzen te stellen.

Wat zijn de doelen van de Kanjertraining?

  • kinderen durven zichzelf te zijn
  • kinderen voelen zich veilig
  • kinderen voelen zich bij elkaar betrokken
  • kinderen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen
  • kinderen krijgen meer zelfvertrouwen
  • kinderen respecteren de leerkracht

Naast de Kanjertraining besteden wij veel aandacht aan de groepsvorming in de eerste weken na de zomervakantie. Dat doen we ook na een kortere vakantie, als er een nieuw kind in de groep komt of als een kind de groep verlaat.