• Boven Donkergroen
  • Boven Zeegroen
  • Boven Lichtgroen
  • Boven Groen
  • Lijn Onder Groen

Projectonderwijs

Tijdens de Leskrachtmiddagen werken wij gedurende een aantal weken een thema uit. De kinderen gaan aan de slag met zelf geformuleerde onderzoeksvragen. Zo trainen zij de 21e-eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, kritisch denken, probleem oplossen en informatievaardigheden. Ondertussen komen alle kerndoelen van de zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek) aan bod.

  • Boven Lichtgroen
  • Boven Donkergroen
  • Boven Groen