Tijdens de Leskrachtmiddagen werken wij gedurende een aantal weken een thema uit. De kinderen gaan aan de slag met zelf geformuleerde onderzoeksvragen. Zo trainen zij de 21e-eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, kritisch denken, probleem oplossen en informatievaardigheden. Ondertussen komen alle kerndoelen van de zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek) aan bod.