De intern begeleider coördineert de ondersteuning rondom leerlingen. Dit kan gaan om begeleiding van een kind in of buiten de klas, maar ook om trajecten waar meerdere partijen meedenken om het onderwijs voor een kind passend te maken. Wilt u meer weten over ons zorgbeleid? Loopt u eens binnen, neem contact op of lees het beleidsplan zorg. 

De intern begeleider is tevens vertrouwenspersoon op onze school.