Wat bieden wij?

Combigroepen 

Door te differentiëren in de groepen komen we optimaal tegemoet aan de verschillen tussen kinderen. Er zijn nou eenmaal kinderen die de leerstof snel oppakken en kinderen die leren moeilijk vinden. Hoe bedienen we al die niveaus in de klas? Bij CBS Ten Holtens Erve kiezen we ervoor om een Co-teacher in te zetten op verschillende momenten op een dag. De Co-teacher assisteert de leerkracht om zo kinderen in kleinere groepen instructie te geven of om extra te oefenen. 

ICT

Het gebruik van ICT in ons onderwijs moet er vooral één zijn van ondersteuning in het leerproces en niet van een doel op zich. Daarnaast willen wij de kinderen ICT-vaardigheden meegeven die ze nodig hebben in de toekomst. Als school zullen wij wel altijd kritisch blijven op de inzet van ICT om te voorkomen dat dit een te grote rol gaat spelen in ons onderwijs. Wij zijn ons namelijk ook bewust van het feit dat te veel achter een beeldscherm werken negatieve gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling van kinderen.  

Kanjertraining

De Kanjertraining is bedoeld om een goed sociaal klimaat in de school en de klas te behouden. De Kanjertraining leert kinderen de sociale vaardigheden die nodig zijn om opgenomen te worden in de groep. Door tijdens de training zelfvertrouwen te kweken, leren de kinderen grenzen te stellen.

Wat zijn de doelen van de Kanjertraining?

  • kinderen durven zichzelf te zijn
  • kinderen voelen zich veilig
  • kinderen voelen zich bij elkaar betrokken
  • kinderen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen
  • kinderen krijgen meer zelfvertrouwen
  • kinderen respecteren de leerkracht

Naast de Kanjertraining besteden wij veel aandacht aan de groepsvorming in de eerste weken na de zomervakantie. Dat doen we ook na een kortere vakantie, als er een nieuw kind in de groep komt of als een kind de groep verlaat.