Zorgteam

Ons team bestaat uit gedreven professionals die staan voor kwalitatief goed onderwijs. Wij bieden onderwijs in de breedste zin van het woord: meer dan alleen de vakken rekenen en taal. Alle teamleden hebben hun eigen expertise en talent. 

Interne begeleiding

De intern begeleider coördineert de ondersteuning rondom leerlingen. In de meeste gevallen gebeurt dit op initiatief van de leerkracht in overleg met ouders. Dit kan gaan om begeleiding van een kind in of buiten de klas, maar ook om trajecten waar meerdere partijen meedenken om het onderwijs voor een kind passend te maken. Wilt u meer weten over ons zorgbeleid? Loopt u eens binnen, neem contact op of lees het beleidsplan zorg.

Ondersteuningsteam

Onze school kent een ondersteuningsteam voor ouders van kinderen met extra ondersteuningsbehoefte. Als ouder wordt u altijd uitgenodigd voor een bespreking over uw kind. Het OT bestaat uit de leerkracht, de intern begeleider, de onderwijscoach vanuit het samenwerkingsverband en de gezinscoach vanuit CJG. Soms nemen externe partners zoals een orthopedagoog of een psycholoog deel aan het overleg.

Vertrouwenspersoon

De intern begeleider is ook de vertrouwenspersoon op onze school. Zij monitort onder andere het sociale klimaat op school. We nemen de sociale veiligheid namelijk serieus. Zo kunnen we al in een vroeg stadium grensoverschrijdend gedrag signaleren. Denkt u daarbij aan pesten, discrimineren, ongewenste intimiteiten, agressie of geweld.  

Een veilige school draagt bij aan een positief klimaat. Dat maakt leren plezierig en heeft een goede invloed op leerprestaties. Ook problemen in de thuissituatie kunnen aanleiding zijn om een beroep te doen op de vertrouwenspersoon. Ouders, kinderen en leerkrachten kunnen hun zorgen of problemen delen met de vertrouwenspersoon. 

Mocht u behoefte hebben aan een vertrouwenspersoon die niet in de school werkzaam is, biedt onze stichting hiervoor de mogelijkheid. De contact gegevens hiervan zijn te vinden op de site van PCBO Voorst.